QHSE

QHSE

Veiligheid en kwaliteit
zijn speerpunten.

Kwaliteit

Arma Tankbouw is een toonaangevende tankbouwer op het gebied van kwaliteit, organisatie, kennis en vakmanschap. Wij zijn gewend aan bouwen conform strenge normeringen en door opdrachtgevers of overheden opgelegde specificaties.

Alles is er op gericht een degelijk en duurzaam product af te leveren. Daarbij is goede samenwerking met de opdrachtgever een belangrijk onderdeel van de te leveren kwaliteit, temeer daar in veel gevallen de totstandkoming van het werk plaatsvindt op locatie.

Onze medewerkers zijn goed opgeleid en meerdere medewerkers zijn gecertificeerd EEMUA Tank Assessor. Om onze kwaliteitsdoelstelling te waarborgen heeft de directie een managementsysteem in het leven geroepen dat is gecertificeerd conform ISO 9001.

ARMA TANKBOUW

ISO 9001 en VCA**
gecertificeerd

Veiligheid

Dat een project veilig verloopt is in het belang van alle betrokkenen. Ons ultieme doel is geen incidenten op veiligheidsgebied.

Wij zijn ervaren met het werken in omgevingen met verhoogde veiligheidsrisico’s en werken voortdurend aan het waarborgen van veilig werken en het onderhouden van de juiste bedrijfscultuur. Met ons ‘Think Safe, Act Safe’-programma werken we continu aan veiligheidsbewustzijn. Veilig werken maakt integraal onderdeel uit van onze projectplannen. We beoordelen risico’s en nemen bijpassende maatregelen, waar nodig klantspecifiek.

Vanzelfsprekend zijn onze medewerkers in het bezit van VCA Basis of VCA Vol en andere relevante certificaten en is onze onderneming VCA**-gecertificeerd.

KWALITEIT EN VEILIGHEID

Onze certificeringen

EEMUA Tank
Integrity Assessors

ISO
9001

VCA**